Over Fibernow

Fibernow-business-synergyFibernow is een onafhankelijke, gespecialiseerde leverancier van glasvezelverbindingen en IP-diensten op bedrijventerreinen. Verschillende personen met meer dan 25 jaar ervaring met glasprojecten, de aanleg van glasvezelnetwerken, de telecom- en de IT-sector. Door het bundelen van kennis, kunde en ervaring kan Fibernow u een optimale dienst leveren.

Persoonlijk en professioneel
Een professionele en pragmatische aanpak, een innovatieve geest en een dynamisch team met onderling korte communicatielijnen zijn kenmerkend voor Fibernow. Deze cultuur maakt Fibernow tot een toegankelijke organisatie waarin de persoonlijke benadering van onze klanten centraal staat.

Synergie
Onze aanwezige kennis uit de dienstverlening in de mobiele telecommunicatiesector én de rijke ervaring met uitrol van telecommunicatie- en IT-netwerken gebruiken we nu om nieuwe glasvezelnetwerken aan te leggen en diensten aan te bieden. Onder de naam Fibernow realiseren we met partners een breed uitgestrekt glasvezelnetwerk op bedrijventerreinen in Nederland.

Nieuwe ontwikkelingen

Ook in de (nabije) toekomst zullen veel nieuwe ontwikkelingen en trends onze werkwijze drastisch veranderen. Ontwikkelingen die door Fibernow nauwlettend gevolgd en toegepast gaan worden om u optimaal van dienst te zijn.

Support | FAQ | Handleidingen

Fibernow Partners

Algemene voorwaarden

Contactgegevens