Support nodig?

085 486 76 88

Check voor storingen!

Service Level Agreements

Service Level Agreements

Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst tussen Fibernow en opdrachtgever waarin de afspraken zijn vastgelegd over het niveau van dienstverlening.

Aanmelding storing

Als uitgangspunt voor de aanmelding van een storing geldt altijd een telefonische of bij voorkeur een schriftelijke aanmelding via e-mail. Het tijdstip van ontvangst van de e-mail of telefonisch contact geldt als uitgangspunt voor de bepaling van de responstijd. Via het support telefoonnummer van Fibernow kan binnen en buiten kantoortijden melding gemaakt worden van een storing. Indien buiten kantoortijd geen gehoor, spreek een boodschap in. Uw melding wordt opgepakt en u ontvangt een terugkoppeling.

Toepassing van Service Level Agreements

In onderstaande situaties zijn SLA’s niet van toepassing:

 • Als de verbinding niet is opgeleverd;
 • Tijdens gepland onderhoud (houdt de mededelingen op onze website in de gaten);
 • In geval van incidenten als gevolg van massale uitval (houdt de mededelingen op onze website in de gaten);
 • Enig probleem of storing als gevolg van handelen door de eindgebruiker

Feestdagen

Op officiële feestdagen is Fibernow, met uitzondering van de 7 x 24 SLA, tijdens kantoortijden niet bereikbaar.
Als officiële feestdagen worden aangemerkt:

 • Nieuwjaarsdag
 • 1e en 2e Paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • Koninginnedag/Koningsdag
 • 5 mei (indien dit landelijk bepaald is)
 • 1e en 2e Pinksterdag
 • 1e en 2e Kerstdag


U kunt ten alle tijden een boodschap inspreken.

085 486 76 86
info@fibernow.nl

Maerlandtweg 2, 2921 LC, Krimpen aan den IJssel

Meldingen

Actueel - Sonja

Storingen

Geen storingen op ons netwerk.

Onderhoud - Sonja

Onderhoudsmomenten

Geen onderhoud gepland.

FiberNow 2021, alle rechten voorbehouden